Żyję i działam – podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

“Żyję i działam. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum” to pozycja stworzona z myślą o uczniach liceów ogólnokształcących oraz techników. Podręcznik został opracowany tak, aby zgadzać się z wytycznymi RKO, wydanymi przez Europejską Radę Resuscytacji oraz regulacjami w zakresie obronności. Zakres treściowy obejmuje również wszystkie zagadnienia zawarte w podstawie programowej, skupiając się na podstawowych zasadach postępowania w niebezpiecznych sytuacjach.

Nowoczesne opracowanie

Autorzy skupili się przede wszystkim na stworzeniu dzieła, które będzie uniwersalne i przedstawi w sposób rzeczowy najważniejsze informacje z zakresu postepowania ratunkowego. Dlatego też każdy z tematów został przygotowany w sposób zwięzły, ale kompletny, a przy tym opatrzono je w przejrzystą szatę graficzną, która działa na zasadzie mnemotechniki, ułatwiając zapamiętywanie oraz systematyzację wiedzy, dzięki czemu pozycja spełnia standardy wyznaczone przez liczne towarzystwa naukowe.

Umiejętności

Uczeń pozna podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy oraz najpowszechniejsze rodzaje zagrożeń codziennego życia. Nauczy się poprawnego zachowania m.in. w przypadku omdlenia, złamania, ran otwartych, zawału serca. Podręcznik pokaże także, jak radzić sobie z emocjami w dynamicznych sytuacjach.

Struktura podręcznika

Każdy z tematów został opracowany w sposób prosty, ale pozwalający na zawarcie wszystkich najważniejszych informacji. Zastosowane słownictwo nie sprawi uczniom problemu w zrozumieniu istoty problemu, przy czym stopniowo wprowadza się terminy medyczne. Lekcje zostały opatrzone w liczne scenki, ukazujące realne zagrożenia, które można następnie odtworzyć, celem wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce.

 

Autorem podręcznika jest Jarosław Słoma – opiekun dydaktyczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami oraz w pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jego rozległa wiedza pozwoliła na stworzenie pozycji, która w prosty sposób wyjaśni uczniom nawet najtrudniejsze zagadnienia.