Żyję i działam. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum – co zawiera?

Żyję i działam. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum stworzył Jarosław Słoma. Opracował on na potrzeby nauczania szkół ponadpodstawowych lekcje z zakresu umiejętności działania ratowniczego, a także zachowywania się w sytuacjach kryzysowych.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa – co zawiera?

Autor przekazuje w nim wiedzę o zagrożeniach czasu pokoju, bezpieczeństwie państwa oraz edukacji zdrowotnej. Podręcznik został opracowany w taki sposób, by maksymalnie ułatwić uczniom opanowania przydatnych w praktyce umiejętności. Książka jest bogata w czytelne zdjęcia, infografiki, schematy, a także przejrzyste i proste instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co więcej, podręcznik umożliwia szybkie powtarzanie wiedzy za sprawą prostych i zwięzłych podsumowań. Zostały one zamieszczone po każdym temacie lekcji, by uczeń miał łatwy dostęp do najważniejszych informacji. Może on sprawdzić nabyte informacje dzięki testom “Sprawdź, czy potrafisz”, które znajdują się na zakończeniu każdego rozdziału. 

“Żyję i działam” – korzyści dla ucznia z podręcznika

Celem podręcznika do Edukacji dla bezpieczeństwa jest rozbudzenie zainteresowania ucznia. Jest on bogaty w infografiki, ciekawostki i odesłania do wartościowych stron internetowych. Autor przede wszystkim kładzie nacisk na przyswojenie umiejętności praktycznych. Zamieszczone zostały nie tylko zdjęcia, algorytmy, infografiki, schematy, ale też proste instrukcje postępowania. Uczniowie mogą więc nie tylko nauczyć się zagadnień, których wymaga podstawa programowa, ale też przygotować się do dorosłego życia. Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem, który jest niezbędny nie tylko do zaliczenia i zdania do następnej klasy. Porusza też ważne tematy dla każdego obywatela kraju, wprowadza młode osoby i kształtuje ważne postawy oraz wartości. Z tego powodu tak istotne jest przekazanie wiedzy w przystępny i łatwo przyswajalny sposób.